Medborgaråret invigs i Dublin

Inför det nya året passar Europeiska kommissionen på att inviga Europaåret för medborgarna 2013 i Dublin som är tillägnat till alla EU:s medborgare. Medborgaråret invigs in en lämplig tidpunkt för den europeiska integrationen, då det är tjugoårsjubileum för inrättandet av EU-medborgarskapet genom Maastrich-fördraget 1993 och inte mer än ett år kvar till nästa Europaparlamentsval.

Medborgaråret kommer att invigas imorgon den 10 januari då kommissionens ordförande José Manuel Barroso och vice ordförande Viviane Reding, tillsammans med Irlands premiärminister Enda Kenny och ministern för Europafrågor Lucinda Creighton håller öppningstalen i City Hall i Dublin. Invigningen kommer att tilldra mer än 200 medborgare från Dublin i en öppen debatt om Europas ledare, politik och unionens framtid.

-Medborgarna måste delta på ett direkt sätt i arbetet med stärka unionen, särskilt den politiska unionen. Vi kommer därför att låta 2013 vara Europaåret för medborgarna, dvs. ett år som helt tillägnas Dig och Dina rättigheter som EU-medborgare. EU-medborgarskapet är inte bara ett begrepp utan det ger även konkreta fördelar för EU-medborgarna. Det Europeiska kommissionen nu önskar göra är att informera medborgarna om hur de kan dra direkt nytta av sina rättigheter. Den vill även ta redan på vad allmänheten tror om EU:s framtid. EU-medborgarna måste kunna göra sig hörda och förbereda sig inför de kommande valen till Europaparlamentet. Det är dags att vi tillsammans tar ansvar för vår gemensamma framtid, säger vice ordförande Viviane Reding som är EU:s kommissionär för rättsliga frågor.

Inplanerade aktiviteter under 2013
Europaåret för medborgarna kommer att innebära att en rad olika aktiviteter, konferenser och seminarier anordnas för på alla olika nivåer inom EU för att aktivera medborgarna. På lokal, regional och nationell nivå ska det informeras om vilka rättigheter som medborgare har, stärka medborgarnas möjlighet att påverka, samt att politiker på alla nivåer kommer att hålla debatter med medborgarna.

Hinder i den europeiska integrationen
Under förberedelsearbetet anordnade kommissionen ett samråd som offentligheten kunde ta del av mellan maj och september 2012, kring vilka problem som de stött på som EU-medborgare. I kommissionens pressmeddelande förklarades det att "..de sätter stort värde på sina EU-rättigheter - särskilt den fria rörligheten och de politiska rättigheterna. De skulle vilja ha ett fullt genomfört EU-område där det går att leva, arbeta, flytta, studera och handla utan administrativa hinder eller diskriminering. De framhöll dock att det ännu är en bit kvar till detta. De pekade på olika problem, särskilt vad gäller att få EU-rättigheterna respekterade på lokal nivå, och kommissionen kommer att ta upp dessa frågor i nästa rapport om EU-medborgarskapet 2013."

Ny handlingsplan för medborgarna under 2013
Tillföljd av resultaten från förberedelsearbetet, kommer kommissionen under 2013 offentliggöra en ny rapport om EU-medborgarskapet och hur man ska bemöta de hinder som finns i den europeiska integrationen, så att EU-medborgarna kommer att kunna förbättra användningen av det europeiska medborgarskapet.

 European_Year_of_Citizens_2013

För mer information läs kommissionens pressmeddelande här
Läs mer på Europas medborgarårs officiella hemsida

 

 

/Eleanor Cooper 09 Jan 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information