Medel kvar att söka i Botnia-Atlantica programmet

Önskar ni söka medel till mindre projekt eller större projekt inom miljö, kommunikation, näringsliv eller kompetens? Det finns fortfarande medel kvar att söka från Botnia-Atlantica programmet. Förutom dessa medel kommer också återföringar från avslutade projekt som ger fler nya projekt möjlighet att söka finansiering.

Programmets mål är att stärka samverkan för tillväxt och hållbar utveckling i Botnia-Atlanticaområdet. Genom att ta tillvara på och utveckla kompetens som finns i regionen skapa tillväxt och genom att förbättra kommunikationer och samarbete skapa tillgänglighet. Efter programmets slut ska det vara lättare att resa mellan länderna i programmet och det ska finnas färre gränshinder för kontakter, affärer och transporter.

För projektansökningar med en EU-andel lägre än 30 000 Euro fattas löpande beslut. Sista ansökningsdag för projekt med större andel är den 20 juni 2013. Programmet kan finansiera projekt med upp till 49 % och totalt finns 1 850 000 euro kvar att söka.

Den 17 april anordnas en utbildning för stödmottagare och intressenter inom programmet, i Skellefteå.

Projekt som startas måste slutföras innan juli 2014.

130408 botnia atlantica

Läs mer om programmet

Läs mer om utbildningen för stödmottagare 17 april i Skellefteå

/ Eric Lundvall

08 Apr 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information