Norrbotten och Västerbotten klara för Open Days 2013

Den 5 april offentliggjordes det vilka regioner som kommer vara med och arrangera seminarier och workshops under den 11:e upplagan av Open Days 2013. Självklart är Norrbotten och Västerbotten med även detta år och arrangerar seminarium både i Bryssel och lokala event i regionen.

North Sweden är på olika sätt delaktiga under Open Days och deltar tillsammans med Norr- och Västerbotten genom olika partnerskapsprogram. Norrbotten med Luleå Tekniska Universitet genom Renewing Health och Västerbotten med Umeå genom Baltic Sea Group.

Open Days som i år äger rum mellan 7-10 oktober är europeiska veckan för regioner och städer. Det årliga eventet lockar fler än 200 regionala aktörer från ett 30-tal länder.

Open Days bjuder in till en vecka fylld med aktiviteter Det är en möjlighet för städer och regioner att marknadsföra sig själva och visa upp sin förmåga att skapa tillväxt och arbetstillfällen och genomförandet av sammanhållningspolitiken. Evenemanget syftar även till att visa på vikten av ett engagemang på lokal och regional nivå för att skapa en bra styrning av EU.

Ordna lokala event under Open Days

I samband med Open Days i Bryssel anordnas en mängd lokala eventen runt om i Europa för regionalpolitiken. De lokala eventen äger rum mellan september och november 2013 och sista ansökningsdag är 31 maj 2013.

Läs mer och ansök om att anordna ett lokalt event

Läs mer om deltagande regioner och vad de planerar att belysa

/ Eric Lundvall

16 Apr 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information