Norrbottning tar fram mål för råvaruförsörjning

Magnus Ericsson har utsetts av EU-kommissionen till ansvarig för att ta fram mål för råvarugruppen i Europeiska innovationspartnerskapet (EIP).

Gruppen har till uppgift att ta fram en plan för EU:s försörjning av råvaror. Ericsson är expert på metaller och mineraler som är en viktig del av målsättningen. Som North Sweden tidigare rapporterat så har EU ett strakt importberoende av råvaror och söker vägar att bli mer självförsörjande på metaller och mineraler.

Ericsson är adjungerade professor vid Luleå tekniska universitet (LTU) och grundare av Raw Materials Group.

Läs North Sweden tidigare artikel

Läs mer om utnämnandet

/ Eric Lundvall

 

 

18 Mar 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information