Nu går det att söka stöd inom Kreativa Europa

Den 10 december publicerade EU-kommissionen riktlinjer och ansökningshandlingar för de olika bidragen inom EU:s nya program Kreativa Europa.

Inom delprogrammet kultur finns möjlighet att söka stöd för europeiska samarbetsprojekt, nätverk, plattformar och för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. Sista ansökningsdatum varierar mellan de olika stödformerna, men samtliga är i mars 2014.

Nytt för i år vad gäller ansökningsförfarandet är att alla som söker stöd inom Kreativa Europa ska upprätta ett användarkonto för sin organisation.

Mer information om Kreativa Europa.

Nytt program 2014-2020.

Guidelines, information om att söka bidrag, ansökningshandlingar och obligatoriska bilagor.

/Filip Ingelström

11 Dec 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information