Ny chans att enas om EU:s långtidsbudget

EU:s stats- och regeringschefer ska göra ett nytt försök att enas kring en långtidsbudget - toppmöte i början av februari.

Eftersom medlemsländernas stats- och regeringschefer misslyckades med att nå en överenskommelse på toppmötet i november förra året har man siktat in sig på ett nytt möte i Bryssel den 7-8 februari. 

Syftet med mötet är att försöka få till stånd en uppgörelse om en så kallad flerårig budgetram (MFF) för perioden 2014-2020. North Sweden kommer självklart att rapportera mer om detta framöver. 

Läs Mikael Jansons "State of Play" inför extra toppmötet om EU:s budget ("Rond 2")

/Johan Leymann

17 Jan 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information