Ny patentdomstol

1973 diskuterade Europas ledare för första gången införtandet av ett enhetligt patentsystem men det skulle ta 40 år till 19 februari 2013 innan avtalet kunde undertecknas. Systemet innebär att samma patenttvist inte behöver drivas i olika länder.

Arbetet med att harmonisera patentlagstiftningen i Europa har pågått i årtionde och genom överenskommelsen om att skapa en gemensam patentdomstol kommer medlemsländerna att införa en sammanhållen lagstiftning på patentområdet.

Den nya patentdomstolens utslag kommer att gälla och på så sätt garantera rättssäkerhet och förhindra motstridiga beslut i olika länder vilket också minskar kostnader för patenttvister.

En enhetlig patentlagstiftning är den tredje delen i patentpaketet som EU-kommissionen tagit fram. I december 2012 antogs de två första delarna som handlar om ett fördjupat samarbete för ett enhetligt patentskydd.

24 av EU:s medlemsstater har skrivit under bildandet av en gemensam patentdomstol. De tre medlemsstater som inte skrivit under avtalet saknar det interna förfarande som krävs för underskrift, men de kan vid senare tillfälle ansluta sig till avtalet. Ännu återstår att 13 av medlemsstaterna ska ratificera avtalet för att det ska träda i kraft. Huvudverksamheten kommer att förläggas till Paris med specialiserade enheter i München och London.

Läs mer om överenskommelsen

/ Eric Lundvall

13 Mar 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information