Ny skrift sammanfattar EUs arbete inom folkhälsan

EU-kommissionen kom den 1 oktober ut med en ny skrift som ska sammanfatta EU:s arbete inom folkhälsa. Skriften heter "Public health: Improving health for all EU citizens". Skriften ingår i "The European Union explained", en serie publikationer som syftar till att förklara vad EU gör inom olika sakområden, varför EU är involverad och vilka resultaten är.

Läs skriften här

/Jennie Larsson

01 Okt 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information