Ny svensk ambassadör till EU

Sverige har utsett Anders Ahnlid till ny ambassadör till Sveriges ständiga representation till EU, i folkmun kallad för "reppen". Ambassadör Ahnlid kommer att tillträda sin post nu i november och har tidigare arbetat i Genève, Washington och Paris, där han fram till sin nya befattning i Bryssel var Sveriges representant till OECD.

Anhlid kommer att efterträda ambassadör Dag Hartelius som blir ny chef för FRA, försvarets radioanstalt, som varit Sveriges ambassadör till EU från 2010. 

131111Ahnlid
Foto: Pawel Flato

För mer information

/Filip Ingelström

11 Nov 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information