Nyfiken på att tjänstgöra på ett sjukhus i ett annat EU-land?

Arbetar du på sjukhus eller inom sjukvården med förvaltning? Har du funderat på hur andra länder i Europa jobbar med sjukvård och vill veta mer? Då är kanske HOPE Exchange Programme något för dig.

HOPE Exchange Programme vänder sig till yrkesverksamma som direkt eller indirekt deltar i förvaltningen inom sjukvården och sjukhus. Utbytet sker mellan 28 april och 25 maj 2014. Under fyra veckors praktiktjänstgöring får yrkesgrupper med ledningsansvar inom sjukvården chansen till praktisk inblick i hur andra EU-länder jobbar med sjukvård.

Vem kan söka?
Kravet som ställs på sökande är att de måste arbeta på sjukhus eller vårdinrättningar, ha tillräcklig erfarenhet av sitt yrke (minst tre år) samt ha språkkunskaper som är gångbara i värdlandet. Deltagare förväntas också delta i konferensen HOPE Agora som pågår under 2-3 dagar med start den 26 maj 2014. Årets tema för utbytesprogrammet och konferensen är "Kvalitet först! Utmaningar i en föränderlig sjukhus- och vårdmiljö."

Bakgrund till HOPE
HOPE är en internationell ideell organisation bestående av 35 organisationer från EU-länderna, Schweiz och Serbien. HOPE representerar offentliga och privata sjukhusföreningar och ägare av sjukhus oavsett om dessa finns på lokal, regional eller nationell nivå. Organisationens uppdrag är att främja förbättrad hälsa hos alla Europas medborgare, hög standard inom sjukhusvården samt kultivera effektivitet med medmänsklighet i både organisationen och driften av sjukhus och sjukvård.

Sista anmälningsdagen är 31 oktober.

Läs mer hur du anmäler dig på SKLs utlysningssida

Läs mer om HOPE 

/Jennie Larsson

18 Sep 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information