Nytt ordförandeskap

Irland ny ordförande för Europeiska unionens råd. Stabilitet, arbete och tillväxt är Irlands tre huvudprioriteringarna när de för sjunde gången tar över EU:s ordförandeklubba.

Sedan årsskiftet innehar Irland ordförandeklubban i Europeiska unionens råd och på en presskonferens i Bryssel den 17 december presenterade Irland sina prioriteringar för vårens arbete. Det är sjunde gången Irland är ordförandeland och senaste gången 2004 var man bland annat ansvarig för genomförandet av den stora utvidgningen när flera östeuropeiska länder blev medlemmar i EU.

Tanaiste-and-Minister-of-State-640x480

Det irländska ordförandeskapet kommer under sina 6 månader prioritera arbetet med att stärka och utveckla Europas digitala ekonomi och små och medelstora företag som redan i dag är stora arbetsgivare och tillsammans sysselsätter omkring 87 miljoner människor enbart i Europa. Ett annat fokusområde är ungdomsarbetslösheten som ligger på historiskt höga nivåer. För att skynda på återhämtningen från den ekonomiska krisen kommer Irland att fortsätta utveckla EU:s digitala agenda och teckna nya handelsavtal med länder utanför Europa, bland annat med USA. 

Irland kommer också arbeta hårt för att få till stånd en överenskommelse kring den fleråriga budgetramen (MFF) som är tänkt att täcka perioden 2014-2020 och som bland annat diskuterats under hösten. Huvudansvaret i förhandlingarna om MFF ligger på ordföranden i Europeiska rådet, Herman Van Rompuy men Irland kommer understödja van Rompuy, till exempel vid det planerade toppmötet den 7-8 februari där man hoppas att de 27 medlemsländerna ska kunna klubba igenom MFF. North Sweden European Office kommer givetvis rapportera om utfallet från de förhandlingarna. 

Inom transportområdet är den övergripande målsättningen för irländarna att åstadkomma säkrare, effektivare och mer hållbara transporter inom EU. I arbetet med detta kommer man prioritera Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) och det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) samt det nya förslaget om ett fjärde järnvägspaket som EU-kommissionen väntas presentera inom kort men också arbetet med de tre förslagen om nytt "flygplatspaket".

Mer information och nyhetsuppdatering om det irländska ordförandeskapet finns här

/Johan Leymann

07 Jan 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information