Övre Norrland med i toppen

EU-kommissionens statistikbyrå, Eurostat har offentliggjort data om långtidsarbetslösheten i Europas regioner. Övre Norrland som består av Norr- och Västerbotten är den region som har sjätte lägsta långtidsarbetslösheten i EU i förhållande till den totala arbetslösheten. Även övriga regioner i Sverige ligger långt upp på listan över lägst långtidsarbetslöshet, vilket gör Sverige bäst i klassen.

Övre Norrland ligger på sjätte plats när det gäller lägst långtidsarbetslöshet i Europa, dvs. personer som varit utan jobb i ett år. Nivån är enligt en rapport från Eurostat 18,3 procent av totala antalet arbetslösa år 2012.

Av Sveriges åtta regioner ligger alla på topp 14. Sverige som helhet har en andel om 18,9 procent, vilket är lägst i Europa. Närmare 45 procent av alla arbetslösa i EU var under 2012 långtidsarbetslösa.

Än finns det en del arbete kvar att göra när det gäller total arbetslöshet, Tyska och Österrikiska regioner ligger bäst till med Österrikiska Salzburg med låga siffran 2,5 procent. I botten återfinner vi spanska exklaven Ceuta med 38,5 procents arbetslöshet.

Även när det gäller ungdomsarbetslöshet finns en del att göra då Övre Norrland med 24,0 procent ligger högre än EU-genomsnittet som är 22,9 procent.


Totalt 2011 Totalt 2012 Män 2012 Kvinnor 2012 15-24 år 2012 Långtidsarbetslösa 2012
Arbetslöshet  Övre Norrland i procent 8,0 7,7 8,5 6,8 24,0 18,3

 

Läs Eurostats rapport om långtidsarbetslösheten 2012

Läs Europaportalens nyhet

/ Eric Lundvall

29 Maj 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information