Onlineverktyg för upphandling

Idag pågår mer än 300 e-upphandlingar runt om i Europa. Det har tidigare inte funnits ett gemensamt system för att hantera alla upphandlingar. Varje system har haft sin utformning och det har saknats en gemensam standard för hur systemen ska fungera. EU-kommissionen har nu tagit fram verktyg som ska bidra till att förbättra den inre marknaden genom att göra det enklare att verka över nationsgränser.

EU:s generaldirektorat för inre marknad vill med guiden ta itu med två problem som de identifierat hos de tekniska systemen för e-upphandling: brist på gränsöverskridande samverkan och gränssnittens komplexitet.

Det första projektet var en så kallad Gyllene bok, att analysera 30 olika system för e-upphandling som gjordes av en konsult, för att hitta bästa praxis inom området e-upphandling, men också metoder som bör undvikas. Denna praxis syftar till att hjälpa till att förbättra e-upphandlingssystem.

Det andra projektet var att tillsätta en expertgrupp inom e-upphandling (eTEG). Gruppen utvecklade en plan för hur det ideala programmet ska se ut. Med hjälp av denna planen presenterade expertgruppen rekommendationer riktade till upphandlande myndigheter, beslutsfattare eller mjukvaruutvecklare, som syftar till att förenkla hur e-upphandling genomförs. Fokus var främst små och medelstora företag och gränsöverskridande leverantörer.

De två projekten kompletterar varandra då Gyllene boken tittar på hur systemen har sett ut och vilka fördelar som är bra att ta med in i det nya systemet. Det andra projektet, eTEG, tittar framåt hur det optimala systemet skulle se ut. Genom att sedan sammanföra de båda delarna är målet att skapa den bästa lösningen för e-upphandling.

Läs mer om projektet

Läs Gyllene boken

För mer information kontakta Mona Mansour

/ Eric Lundvall

 

16 Apr 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information