Pågående samråd (1)

Här finner du ett utdrag av EU-kommissionens pågående samråd, information om hur man gör för att delta finns under respektive samråd.

Näringsliv: 22.04.2013 - 14.07.2013
Tillämpningar som bygger på EU:s satellitnavigeringsprogram (Galileo och Egnos)
Mer information

Inre marknaden: 16.04.2013 - 15.07.2013
EU-kommissionens samråd om grönboken om försäkring mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan
Mer information

Energi: 02.04.2013 - 13.05.2013
Fastställande av de årliga prioriteringslistorna för utarbetande av nätföreskrifter och riktlinjer för 2014 och framåt
Mer information

Konkurrens: 27.03.2013 - 19.06.2013
EU:s kontroll av företagskoncentrationer - översyn av det förenklade förfarandet och tillämpningsförordningen
Mer information

Fiske och havsfrågor: 27.03.2013 - 28.06.2013
Samråd om småskaligt fiske med drivgarn
Mer information

Handel: 27.03.2013 - 26.06.2013
Ansvarsfull hantering av mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden - eventuellt EU-initiativ
Mer information

Klimatarbete: 26.03.2013 - 26.06.2013
Samråd inför 2015 års klimatavtal: den internationella klimatpolitiken efter 2020
Mer information

Transport: 26.03.2013 - 21.06.2013
Erkännande och modernisering av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart
Mer information

Inre marknaden: 25.03.2013 - 25.06.2013
Långsiktig finansiering i den europeiska ekonomin - grönbok
Mer information

Fiske och havsfrågor: 25.03.2013 - 17.06.2013
Reglerna för statligt stöd till fiskerinäringen
Mer information

Inrikes frågor: 25.03.2013 - 17.06.2013
Gemensam strategi mot brottslig användning av skjutvapen i EU
Mer information

Konkurrens: 20.03.2013 - 15.05.2013
Utkast till förordning om statligt stöd av mindre betydelse
Mer information

Näringsliv: 11.03.2013 - 14.06.2013
Samråd om ömsesidiga bolag - nuläget och framtiden
Mer information

Miljö: 07.03.2013 - 07.06.2013
Samråd om Grönboken om plastavfall
Mer information

Skatter: 25.02.2013 - 17.05.2013
En kodex för europeiska skattebetalare
Mer information

Skatter: 25.02.2013 - 17.05.2013
Användning av ett EU-skatteregistreringsnummer (TIN)
Mer information

Miljö: 22.02.2013 - 26.05.2013
Översyn av EU:s regler för miljötillsyn
Mer information

Konkurrens: 20.02.2013 - 17.05.2013
Översyn av reglerna för bedömning av licensavtal om tekniköverföring
Mer information

Transport: 14.02.2013 - 09.05.2013
Offentligt samråd om intyg om lotsdispens i EU
Mer information

Fler samråd

/ Eric Lundvall

25 Apr 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information