Pågående samråd

Information om hur man gör för att delta finns under respektive samråd.

Inre marknaden: 31.01.2013 - 30.04.2013
Otillbörliga affärsmetoder mellan företag i leveranskedjan för livsmedel och andra produkter
Mer information

Jordbruk och landsbygdsutveckling: 28.01.2013 - 22.04.2013
Översyn av EU:s skolmjölks- och skolfruktsprogram
Mer information

Energi: 18.01.2013 - 15.03.2013
Meddelande om energiteknik och innovation
Mer information

Näringsliv: 15.01.2013 - 08.04.2013
Samråd med berörda parter om översynen av direktiv 97/68/EG om utsläpp från mobila maskiner som inte framförs på väg
Mer information

Jordbruk och landsbygdsutveckling: 15.01.2013 - 10.04.2013
Samråd inför översynen av EU:s politik för ekologiskt jordbruk
Mer information

Inre marknaden: 14.01.2013 - 16.04.2013
Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land
Mer information

Konkurrens: 14.01.2013 - 11.03.2013
Dokument från GD Konkurrens med utkast till riktlinjer för statligt regionalstöd för 2014-2020
Mer information

Jordbruk och landsbygdsutveckling: 20.12.2012 - 20.03.2013
Rådgivning angående regler om statligt stöd inom jordbruk- och skogsbrukssektorn.
Mer information

Miljö: 20.12.2012 - 23.03.2013
Okonventionella fossila bränslen (t.ex. skiffergas) i EU
Mer information

Transport: 19.12.2012 - 12.03.2013
Samråd om europeiska färdplanerings- och informationstjänster för multimodala resor
Mer information

Inre marknaden: 11.12.2012 - 08.03.2013
Offentligt samråd om skydd av affärs- och forskningskunnande
Mer information

Miljö: 10.12.2012 - 04.03.2013
Översyn av EU:s strategi för luftföroreningar och närliggande initiativ
Mer information

Klimatarbete: 07.12.2012 - 28.02.2013
Samråd om strukturella alternativ för att stärka EU:s utsläppshandelssystem
Mer information

Folkhälsa: 23.11.2012 - 22.02.2013
Genomförande av gränsöverskridande hälsodirektivet inom europeiska referensnätverket
Mer information

Fler samråd hittar du här

/ Eric Lundvall

12 Feb 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information