Partnerinvest Norr

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag aktivt i Övre Norrland d.v.s. i Västerbotten och Norrbotten. Bolaget investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer.

Partnerinvest Norr startade sin verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och ALMI Företagspartner AB. Totalt förvaltar bolaget 200 miljoner kronor och är den tredje största fonden, av elva fondprojekt inom ramen för EU:s strukturfonder i Sverige, med ett investeringskapital på 145,6 miljoner kronor. Kapitalet kommer till hälften från Europeiska regionala utvecklingsfonden och den andra hälften från Norrlandsfonden, ALMI Invest AB, ALMI Företagspartner Nord AB, Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Västerbotten och Region Västerbotten. Den avkastning som generas över tiden omsätts i nya investeringar, vilket betyder att Partnerinvest är en så kallad Evergreen Fund. 

Partnerinvest Norr har sedan starten haft kontakt med över 380 bolag i Övre Norrland vilka varit intresserade av externt ägarkapital.  Hittills har 97,5 miljoner kronor investerats i 27 bolag. Nästan 50 miljoner kronor finns kvar att investera fram till 31 december 2014. Dessa kommer att investeras i bolag som kommer att ha stor betydelse för regional utveckling.

Till skillnad från många andra riskkapitalbolag investerar Partnerinvest Norr i de flesta branscher. En första investering i ett bolag ligger normalt på 2-4 miljoner kronor. Under den tid Partnerinvest är ägare i ett bolag kan dess investering uppgå till 10 miljoner kronor totalt. Partnerinvest investerar alltid tillsammans med en investeringspartner som t ex riskkapitalbolag eller affärsänglar, svenska eller utländska. Det betyder att Partnerinvest som mest kan teckna hälften av aktierna vid en nyemission. 

För mer information kontakta Ola Rönnqvist, VD & Fund Manager, Partnerinvest Norr, e-post ola@partnerinvestnorr.se, mobil +46 (0)70-663 69 70. 

Rapport om Partnerinvest Norr:s verksamhet hittills "Kort projektstatus" (24 juli 2013).

Läs mer om Partnerinvest Norr

/Mona Mansour

09 Sep 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information