Rapport om kiruna

Europaparlamentets regionala utskott har tagit fram en översikt över Sveriges  politiska-, ekonomiska- och administrativa system, tillsammans med en beskrivning av vilka olika stöd som Sveriges regioner tilldelas från EU:s strukturprogram.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt Kirunas kommun och de särskilda utmaningar som finns gemensamt hos de nordligaste regionerna. Rapporten har utarbetats i samband med att en delegation från Europaparlamentets regionala utskott, tillsammans med Europaparlamentariker, Jens Nilsson besökte Kiruna den 17-18 juni 2013.

Syftet med rapporten och besöket var att  få en bättre förståelse för norra Europa och förutsättningarna för att bo och arbeta här.

Läs hela rapporten här

Läs North Swedens tidigare nyhet om Europaparlamentets besök i Kiruna

/MB

10 Jul 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information