Renägarnas förutsättningar

Onsdagen den 24 april arrangerade den finska europaparlamentarikern Riikka Manner tillsammans med Lapplands förbund, Svenska samernas riksförbund och Reindeer Herders' Association ett seminarium i Europaparlamentet. Syftet med seminariet var att informera om hur renägarna påverkas av rovdjursbeståndet och EU:s målsättningar om biologisk mångfald.

Rennaring

EU:s regleringar om rovdjursbeståndet syftar till att upprätthålla biologisk mångfald i Europa. Seminariets arrangörer menar att det befintliga rovdjursbeståndet och hindren att jaga rovdjuren drabbar möjligheterna för rennäringen. Anne Ollila från Reindeer Herder' Association beskriver rennäringen som unik då renarnas förflyttning mellan betesmarkerna gör det omöjligt att skydda renarna på annat sätt än att driva bort vargarna från områden som används av rennäringen.

Svenska samernas riksförbund har enats om att 5 % förlust av renar är rimligt för att fortsätta upprätthålla rennäringen. Det motsvarar ett bortfall av 14 000 renar per år som inte kan gå till slakt, jämfört med dagens 60 000. Av dessa beräknas mellan 45 och 50 000 dödas av rovdjur och resten av andra orsaker, som naturliga eller orsakade av trafik.

Staterna ersätter renägarna för förlorade renar med system som enligt arrangörerna inte är nog omfattande och effektiva. Det kan dröja upp till ett år innan ersättning utbetalas och en ersättning på 1000 Euro inte är tillräckligt för de kostnader det innebär för renägarna att försöka hålla rovdjuren borta, framför allt med stigande drivmedelspriser. Systemet kräver även att kadaver hittats och kan redovisas vilket inte alltid är möjligt.

Representanter från kommissionen närvarade under seminariet och gav sin bild av problemet där rovdjuren inte är det enda problemet för rennäringen och att ett minskat rovdjursbestånd inte utgör en slutgiltig lösning på problemet. 

 / Niklas Johansson 

30 Apr 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information