Roaming

EU-kommissionen vill med ett nytt åtgärdspaket, Uppkopplad kontinent, avskaffa roamingavgifter inom EU. Avskaffningen av roamingavgifterna är enligt förslaget tänkt att träda i kraft till 2016. Paketet innehåller även förenklade regler, uppmuntran till fler investeringar i nya höghastighetsnät för ökad tillväxt och sysselsättning samt ökade konsumenträttigheter.

EU-kommissionär Neelie Kroes, med ansvar för EU:s digitala agenda, presenterade den 11 september ett nytt åtgärdspaket inom telekomsektorn. Med det nya paketet vill EU-kommissionen att mobiloperatörerna ska erbjuda sina konsumenter telefonabonnemang som gäller över hela EU eller erbjuda en roamingleverantör utan att byta SIM-kort vid resor mellan EU-länder.

I linje med EU:s inre marknad ska ett samtal inom EU kosta lika mycket som ett inrikes fjärrsamtal i ett EU-land. EU-kommissionen vill från juli 2014 att det inte ska kosta extra att ta emot ett mobilsamtal i ett annat EU-land. Kostnaden för ett mobilsamtal inom EU ska då som mest få kosta 0,19 Euro plus moms per minut. Utöver minskade kostnader för konsumenterna vill EU-kommissionen med paketet ge konsumenterna ökat konsumentskydd och större möjligheter att bryta avtal som inte levererar den utlovade internethastigheten. EU:s målsättning är även att göra det lättare för telekomföretagen att ta sig in på nya EU-marknader och att ett EU-lands telekomtillstånd ska gälla i andra EU-länder. EU-kommissionens paket kommer också uppmuntra till fler investeringar i snabbt fiberoptiskt bredband med ökad tillgång till 4G-tjänster och Wifi, genom att stabilisera hyrorna för tillträde till telekomnäten.

EU-kommissionens förhoppning är att åtgärdspaket ska bli antaget före valet i maj 2014. EU-kommissionens farhåga är att om förslaget inte hinner bli godkänt före valet så kommer det ta ytterligare ett par år innan det blir klubbat igenom av Europaparlamentet och medlemsländerna.

EU-kommissionens förslag kommer nu att diskuteras och förhandlas i både Europaparlamentet och i de 28 medlemsländerna innan det kan träda i kraft. North Sweden kommer att fortsätta bevaka frågan.

Till kommissionens pressmeddelande. 

För mer information. 

För mer information kontakta Mona Mansour

/Filip Ingelström

19 Sep 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information