Seminarium om gruvnäringen

Den 3 december deltog North Sweden på ett seminarium om hur gruvnäringen bidrar till ett ekonomiskt och socialt välstånd. Talarna på seminariet var representanter från EU-kommissionens DG Näringsliv, Europaparlamentariker, representanter från Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK), samt representanter från gruvnäringen och Kättilä kommun i Norra Finland.

Seminariet som arrangerades av gruvnäringens branschorganisation Euromines och EESK fokuserade på att lyfta frågan om hur ekonomiskt och socialt välstånd är skapat genom investeringar och satsningar inom gruvnäringen. Europaparlamentariker Prof. Panayotov pratade om hur viktigt det är med råvaror och hur viktigt en välfungerande gruvnäring är som bas i ett modernt samhälle samt hur betydelsefullt EU:s råvaruinitiativ är med sina tre grundpelare för en stark europeisk gruvnäring:

  • Rättvis och hållbar tillgång till råvaror från internationella marknader
  • Att främja hållbar försörjning inom EU
  • Att öka resurseffektiviteten och främja återvinning av råvaror

Gwenole Cozigou från DG Näringsliv framhöll i sitt anförande att ett ökat välstånd kräver en bra gruvnäring och att Europa har mycket råvaruresurser till sitt förfogande. Ett exempel som presenterades på seminariet var gruvnäringen i orten Kättilä i Finska Lappland. I Kättilä finns sedan 2006 Europas största guldgruva etablerad och genom den har hela kommunen fått ett lyft med fler arbetstillfällen, skatteintäkter och ökad inflyttning till vad som tidigare var en avbefolkningsbygd. Genom ett bra och nära samarbete mellan industrin och samhället har gruvan kunnat byggas upp utan att påverka bilden av finska Lappland som används för att locka turister till bland annat den skidanläggning som ligger bara några mil från gruvan och är Finlands största utförsåkningscenter. Tvärtom har kombinationen turism och gruva varit väldigt positivt för samhällsutvecklingen där fler barnfamiljer flyttar till kommunen för att arbeta i dessa branscher. EESK:s ståndpunkt är att det finns hållbar tillgång till råvaror i EU och en internationellt konkurrenskraftig gruv- och tillverkningsindustri i Europa. EU måste dock ställa höga krav på hållbart resursutnyttjande som pressar råvaruindustrin till ytterligare ökad innovation och konkurrenskraft.

Med på seminariet fanns ett flertal intresserade aktörer från Norra Sverige som följde med i debatten om råvaruindustrin och gruvnäringen. Norra Sverige ligger i framkant i Europa gällande innovation, där gruvnäringen är en bidragande faktor. Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för råvaror syftartill att uppmuntra och stimulera till innovation längs med hela värdekedjan i råvaruindustrin, ett område som är av stort intresse för Norra Sverige.

Klicka här för att läsa mer om EIP

Läs Mona Mansours nyhet om EIP

/Filip Ingelström

04 Dec 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information