Sista ansökningsomgången för Hälsoprogrammen

EU:s Hälsoprogram har utlyst en ny ansökningsomgång för år 2013, det blir den sista omgången inom nuvarande budgetperiod. Riktlinjerna för programmet som har en budget på drygt 12 miljoner Euro fastställdes i december 2012. Programperioden riktar uppmärksamhet åt specifika problem och utmaningar för unionen vilket gör att utlysningen är detaljerad och begränsar antalet projekt som har möjlighet att ansöka om finansiering från programmet.

Projekt som finansieras ska sträva mot något av dessa mål att

  • Öka hälsosäkerheten genom metoder att tidigt upptäcka och behandla HIV/AIDS i utsatta grupper eller regioner.
  • Uppmuntra hälsosamt åldrande genom att bemöta kroniska sjukdomar genom hela livscykeln.
  • Stödja åtgärder för aktivt och hälsosamt åldrande.
  • Upprätta ett nätverk mellan center för pediatrisk onkologi som ska sträva efter att implementera och utveckla en europeisk standard för vård av barn med cancer.
  • Upprätta ett nätverk mellan neurologiska center som ska sträva mot att hantera komplexa neurologiska sjukdomar så som epilepsi.
  • Upprätta ett nätverk som syftar till att utveckla behandlingen av patienter med lungsjukdomen mesoteliom.

Finansiering kan sökas för genomförandet av ett projekt, konferens, gemensam åtgärd eller driften av en pågående verksamhet. Ett mål för programmet är att bidra till sammarbete och samverkan mellan medlemsländerna varför det är ett krav att förslagen har partners från fler än ett land. Ansökande landet måste vara ett EU-land, Island, Lichtenstein eller Norge men samarbetspartners kan ha sitt säte även i andra länder. Partners kan vara både offentliga aktörer eller privata så som intresseorganisationer, dock ej privatpersoner. Finansieringen kan som max täcka mellan 50 och 60% av den totala kostnaden för projektet, vilket ställer krav på egen finansiering eller från tredje part.

Ansökningar tas emot fram till och med den 20 mars 2013.

Läs mer om utlysningen och ansökan

/ Niklas Johansson

20 Feb 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information