Sju digitala prioriteringar

För att påskynda investeringar inom den digitala sektorn har EU-kommissionen lanserad sju nya prioriteringar för den digitala ekonomin och den digitala sektorn.

Internetanvändingen ökar inom EU och antalet invånare som aldrig använt internet minskar hela tiden

- "Den digitala ekonomin växer sju gånger snabbare än resten av ekonomin", menar EU-kommissionären för den digitala agendan Neelie Kroes.

EU-kommissionen har därför satt upp sju prioriteringar för 2013 och 2014 gällande Europas digitala agenda (Digital Agenda for Europe - DAE), som är en del av EU:s långsiktiga plan för att skapa tillväxt, EU2020-strategin.

EU-kommissionen menar att genom att när den digitala agendan är implementerad kan EU:s medlemsländer öka sin BNP (bruttonationalprodukt) med 5 % de kommande åtta åren och 1,2 miljoner nya arbetstillfällen skapas, en siffra som på längre sikt kan öka till 3,8 miljoner. Detta tack vare exempelvis ökade investeringar i IKT, förbättrade e-kompetensnivåer i arbetslivet, innovationsmöjligheter inom den offentliga sektorn och reformerade ramvillkor för den internetbaserade ekonomin.

EU har satt upp sju prioriteringar som ska genomföras under de kommande två åren

  • Skapa ny och stabil bredbandslagstiftning
  • Nya offentliga infrastrukturer för digitala tjänster genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility - CEF)
  • Lansera omfattande samarbete om digital kompetens och digitala arbetstillfällen
  • Föreslå en EU-strategi för IT-säkerhet och lägga fram förslag till direktiv
  • Uppdatera EU:s rambestämmelser om upphovsrätt
  • Påskynda utvecklingen av molntjänster genom den offentliga sektorns köpkraft
  • Lansera en ny strategi för elektronikindustrin

 

Kommisionens hemsida för den digitala agendan
EU kommissionens pressmeddelande

/Eric Lundvall

23 Jan 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information