SKL anordnar EU-kurs

SKL anordnar under våren 2013 en grundläggande EU-utbildning för anställda i kommuner och landsting.

Kursen vänder sig till personer som arbetar i kommun eller landsting och har en roll/funktion som EU- eller internationell samordnare eller på annat sätt arbetar med EU-relaterade frågor. Kursen omfattar två dagar i Stockholm under 23-24 april och två dagar i Bryssel under 18-19 juni. Sista anmälningsdag är 27 mars.

Läs mer om utbildningen och anmälan på SKL:s webplats

20 Mar 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information