SKL månadsnytt dec/jan

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har kommit ut med ett nytt månadsnytt som summerar aktuella EU-frågor för december och januari månad med beröring på Sveriges kommuner, landsting och regioner.

I SKL:s månadsnytt kan du ta läsa om bland annat EU-kommissionens nya handlingsplan för att stödja entreprenörskap i Europa, vilka åtgärder och garantier EU-kommissionen föreslår för att bekämpa ungdomsarbetslöshet och social exkludering och den nya europeiska lagstiftningen som trädde i kraft vid årsskiftet, Euro VI, med syfte att sänka kväveoxider från nya typer av lastbilar och bussar. 

Läs SKL månadsnytt här

/MB

22 Jan 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information