Smartare, grönare, mer inkluderande? – Indikatorer för att stödja Europa 2020 strategin

Den 29 oktober publicerade Eurostat, EU:s kontor för statistik, en omfattande informationskälla för att stödja Europa 2020-strategin. Syftet med publikationen, som går under namnet "Smartare, grönare, mer inkluderande? - Indikatorer för att stödja Europa 2020 strategin", är att tillhandahålla statistik för att stödja Europa 2020-strategin och att stärka tillsynen gentemot strategins överordnade mål.

Detta är den första i en ny serie av årliga publikationer från Eurostat som kommer att tillhandahålla statistiska analyser med anknytning till Europa 2020-strategin. Publikationerna kommer också bistå i uppföljningen av de huvudmål som EU-kommissionen har med Europa 2020-strategin. Den nya publikationen kommer även att ge en bredare bild av de övergripande indikatorerna för Europa 2020-strategin.

Publikationen innehåller ett kapitel för varje en av de fem huvudindikatorerna i Europa 2020-strateging. De fem indikatorerna är sysselsättning, forskning och utveckling, klimatförändringar och energi, utbildning och fattigdom samt social utslagning. I varje kapitel är tidigare trender presenterade för perioden från år 2000 eller från år 2005 till och med de senast tillgängliga uppgifterna. Syftet med publikationen är inte att förutse om Europa 2020-målen kommer att nås, men att hjälpa till att förstå de faktorer som ligger bakom de observerade förändringarna som finns för huvudindikatorerna, genom att tillhandahålla ytterligare relaterad statistik. Varje kapitel länkar också till olika initiativ från EU-kommissionen och rapporter som stödjer de olika områdena. 

Hur ser situationen ut i Sverige?
Efter de tematiska kapitlen på EU-nivå följer en profil för varje medlemsstat. Dessa landsprofiler ger en detaljerad bild av hur situationen på nationell nivå är i förhållande till de nationella Europa 2020-målen. Profilerna fastställer också de landsspecifika rekommendationer som getts av EU-kommissionen efter sin bedömning av de nationella programmen. Situationen i varje medlemsstat illustreras i form av ett diagram, som visar avståndet till de definierade nationella målen. Detta diagram finns som ett interaktivt verktyg på Eurostats hemsida.

Till EU-kommissionens pressrelease 

/Filip Ingelström

06 Nov 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information