SME handbok

Europeiska kommissionens Generaldiktorat för Näringsliv har lanserat fem handböcker som ska fungera som hjälpmedel för små- och medelstora företag att nyttja EU:s strukturfonder.

Böckerna är en serie vid namn "How to support SME Policy from Structural Funds." som är gjorda för att stödja små och medelstora företag(SME) i EU:s regioner och hur man genom SME policy kan främja deltagande i strukturfonderna. Dessa guideböcker erbjuder inspiration, exempel, praktisk hjälp och handfasta råd som samlats in av expertgrupper inom SME.

Handböckerna innehåller bland annat en allmän bakgrund över de mest användbara frågorna inom den regionala företagspolitiken och sammankopplingen mellan SME och strukturfondernas syfte.

Läs mer och tillgång till handböckerna

/Josephine Ylipää

25 Jun 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information