Stopp för illegal skogsavverkning

Den nya regleringen av timmer som trädde i kraft den 3 mars, har som mål att motverka handel med illegalt avverkad skog. Olaglig skogsavverkning har stora konsekvenser på miljön men också ekonomiska och sociala konsekvenser. Runt om i världen sker stor olaglig skövling som riskerar att leda till avskogning och klimatförändringar. Den olagliga skövlingen underminerar också de legitima aktörerna, vilket snedvrider konkurrensen.

Den nya lagen omfattar ett stort antal produkter från pappersmassa till massivt trä och påverkar både inhemsk produktion och importerade varor. Lagen kräver spårbarhet hos trävarorna, vilket gör att producenter måste hålla stora register på det träprodukter som företaget handlar med.

Företag måste följa nedanstående tre kriterier

  • Information: Företag måste ha tillgång till information som beskriver trävarorna, ursprungsland, kvantitet, uppgifter om leverantör och information om att lagar följs.
  • Riskbedömning: företag bör bedöma risken för olagligt timmer i leveranskedjan, baserat på ovanstående information och regelverket
  • Riskreducering: om risk finns för olagligt timmer i leverantörskedjan bör denna risk minimeras genom att kräva mer information från leverantören.

EU:s lagstiftning följer på liknande lagar i Australien och USA vilket ska stärka den globala insatsen mot handel med illegalt avverkad skog. EU skriver också avtal med de stora timmerproducerande länderna Kamerun, Centralafrikanska republiken, Kongo, Ghana, Liberia och Indonesien.

Läs pressmeddelandet om ikraftträdandet 

Informationssida om de nya reglerna

Information från Skogsstyrelsens seminarium om EU:s timmerförordning

/ Eric Lundvall

05 Mar 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information