Sverige behåller sitt mandat i EU-parlamentet

Under omröstningen i EU-parlamentet den 13 mars röstade EU-parlamentet för att Sverige ska behålla sina 20 platser i EU-parlamentet. Efter röstmätningen visade mätaren på 418 röster för och 174 mot.

Den stora frågan inför omröstningen var om Sverige eller Österrike skulle förlora ett mandat i EU-parlamentet och vilket av länderna som skulle behålla sitt antal platser. . Österrike har dock 1 miljon färre invånare och EU-parlamentet röstade då för att Sverige skulle få behålla sitt antal till Österrikes förlust. Tyskland förlorar tre platser och förutom Österrike så förlorar även Rumänien, Grekland, Ungern, Tjeckien, Portugal, Belgien, Bulgarien, Lettland, Litauen och Irland en plats vardera.

Anledningen att man vill minska antalet platser för ovan nämnda länder är för att Kroatien vid sitt inträde i EU den 1 juli ska få plats i EU-parlamentet. Man vill också minska antalet platser i EU-parlamentet med 3, från 754 till 751 ledamöter, i enighet med Lissabonfördraget.

Innan parlamentets beslut kan verkställas måste medlemsstaterna godkänna ändringen.

Läs mer om beslutet

/ Eric Lundvall

18 Mar 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information