Sveriges nationella e-hälsoinitiativ tilldelas pris

Sveriges nationella e-hälsoinitiativ där patienter och vårdleverantörer kan följa sin hälso- och sjukvårdsinformation online har tilldelats pris för innovation inom offentlig förvaltning. Belöningen är 100 000 Euro och delades ut av Máire Geoghegan-Quinn, kommissionär med ansvar för forskning, innovation och vetenskap.

- Innovation är inte bara något för företag, säger Máire Geoghegan-Quinn. Den offentliga sektorn står för hälften av EU:s bruttonationalprodukt. Därför är det viktigt att också den satsar på förändringar. Dagens vinnare visar att man med hjälp av nya idéer och ny teknik kan förbättra människors liv och bidra till att modernisera våra ekonomier. Vi behöver fler initiativ av den här typen.

Över 200 förslag skickades in till tävlingen från alla delar av Europa och behandlades av en oberoende jury som valde ut nio vinnare utifrån fyra kriterier;

  • Initiativets ekonomiska effekter
  • Initiativets relevans i förhållande till utmaningarna i samhället
  • Hur originell och möjlig att upprepa idén är
  • Hur de tävlande planerar att använda prispengarna

Vinstsumman kommer att användas för att utveckla projektet och vinnarna kommer att presentera en plan för detta under 2014 års innovationskongress i Bryssel.

Läs mer om priset

/ Eric Lundvall

10 Jun 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information