Ta chansen och tyck till om Europa 2020 från ett regionalt perspektiv

Regionkommittén bjuder in lokala och regional aktörer till att delta i en halvtidsutvärdering om Europa 2020. 

Regionkommittén strävar efter att bidra till nytänkande med en politisk deklaration om Europas framtid 2020 av EU: städer och regioner. Deklarationen kommer sedan att rikta sig till Europeiska rådet, till det nya Europaparlamentet som väljs i maj 2014 samt till den nya EU-kommissionen, som kommer att börja arbeta i januari 2015.  

Regionkommitténs konsultation är nu öppen och finns på alla EU:s språk.

Deadline för undersökningen är 11 november 2013.

Tryck här för att komma till undersökningen. 

/Filip Ingelström

05 Sep 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information