Undersökning Regionkommiten

Regionkommittén utför en enkätundersökning med syftet att kartlägga framstegen med flaggskeppsinitiativet "digital agenda för Europa" i Europas regioner.

Undersökningen pågår fram till 27:e maj och kommer att publiceras i oktober 2013 som en del av Regionkommitténs enhetliga rapport av alla sju flaggskeppsinitiativ. De vänder sig till personer som är verksamma på lokal och regional nivå. Regionkommittén efterfrågar också exempel på framgångsrika projekt relaterade till något av målen inom Europa 2020-strategin för tillväxt.

Läs om hur du deltar i undersökningen

/ Niklas Johansson

15 Maj 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information