Unga garanteras jobb

Ungdomsarbetslösheten har nått chockerande siffror i Europa och kommissionen uppskattar att den överstiger 25 % i 13 av EU:s länder. Kommissionen föreslår därför ett åtgärdspaket som ska garantera ungdomar upp till 25 år inträde på arbetsmarknaden inom 4 månader efter avslutade studier eller påbörjad arbetslöshet.  

- Hög ungdomsarbetslöshet har allvarliga följder för vår ekonomi, vårt samhälle och våra ungdomar. Därför måste vi satsa på ungdomarna i EU nu. Paketet hjälper medlemsstaterna att få ut ungdomar på arbetsmarknaden. Kostnaderna för att inte göra det skulle bli enorma, säger kommissionär László Andor som ansvarar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering. 

Ungdomar garanteras sysselsättning inom fyra månader
Åtgärdspaketet initierades av kommissionen på begäran av det Europeiska rådet och Europaparlamentet och ämnar ta itu med ungdomsarbetslösheten som drabbar den unga generation hårt i Europa och tvingar de till social exkludering. "Ungdomsgarantin" innebär att ungdomar ska sysselsättas med antingen jobb, fortbildning, lärlingsplats eller praktiktjänstgöring inom 4 månader efter avslutade studier eller påbörjad arbetslöshet. 

Ungas situation i siffror
Kommissionen beräknar att 5,5 miljoner ungdomar på den europeiska marknaden står utan jobb (över en femtedel), och att totalt 7,5 miljoner mellan 15-24 år varken har arbete eller är under utbildning. Eurofound har beräknat kostnaden av att inte integrera dessa ungdomar på arbetsmarknaden till 150 miljarder euro per år eller 1,2% av EU:s BNP. Ungdomsgarantin ska kunna sänka dessa kostnader genom att få ut ungdomar i arbetslivet.

youth unemployment ec
Foto: Europeiska kommissionen

 

Läs kommissionens pressmeddelande här
Läs tidigare nyheter om ungdomsarbetslösheten 

/Eleanor Cooper

 

 

 

15 Jan 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information