Utrikesministrar diskuterar strategi för arktis

Den 31 januari träffas EU:s utrikesministrar i Bryssel för att bland annat diskutera EU:s arktiska strategi. Genom Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet har vi också en nyckelroll i mötet och Sverige representeras av utrikesminister Carl Bildt.

Ett av målen för EU:s strategi för Arktis är att EU skall erhålla observatörsstatus i Arktiska rådet. Sverige välkomnar detta, då vi är ett av tre EU-länder som ingår i Arktiska rådet och som för närvarande är ordförande i rådet.

Sverige kommer i sin nyckelroll på utrikesministermötet att främja en balanserad EU-policy för Arktis. Vid ett ministermöte i Kiruna den 15 maj kommer beslut att fattas om Eu får observatörstatus i Arktiska rådet.

North Sweden kommer att bevaka mötet och rapportera om vad man kommer fram till.

 

/Eric Lundvall

28 Jan 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information