Utrikesrådet träffades

Torsdagen den 31 januari träffades EU:s utrikesministrar i Bryssel under ett rådsmöte. Då diskuterades bland annat EU:s engagemang för Arktis samt situationen i Mali, Somalia och EU:s förbindelser med USA.

Inga beslut fattades under mötet vad gäller Arktisk men det var ett tillfälle för representanterna att uttrycka sina ståndpunkter i frågan. De diskuterade bland annat EU:s mål att få observatörsstatus i Arktiska rådet. Under mötet poängterade utrikesminister Carl Bildt, som representerade Sverige, vikten av en balanserad EU-policy för Arktis. Under mötet presenterade utrikesministern arktiska rådets arbete för området, han betonar vikten av arbetet med att motverka miljöförstöring samt ta hänsyn till de olika ursprungsbefolkningars intressen. Utrikes ministern säger också att Sverige har en nyckelroll i diskussionerna som nu pågår i EU eftersom vi är ordförandeland i Arktiska rådet.

Kommentarer från EU: s högsta representant för utrikesfrågor, Catherine Ashton, om mötet:

Vi behandlade ett antal viktiga frågor, men jag vill äntligen nämna vår diskussion om EU:s politik gentemot Arktis, på grundval av kommissionens meddelandet i juni förra året som stakar upp riktlinjer för en arktisk strategi. Arktis är allt viktigare för EU och vi är angelägna om att intensifiera vår dialog med de arktiska staterna, att möta utmaningarna tillsammans, att värna miljön och ta tillvara de möjligheter det arktiska området erbjuder, på ett hållbart sätt. Hon påminner också om att EU ansökt om observatörsstatus i Arktiska rådet.

Miljöministrarna från medlemmarna i Arktiska rådet träffas 5:e och 6:e februari i Jukkasjärvi för att diskutera samarbetet. Inför mötet har Sveriges miljöminister Lena Ek arrangerat en pressträff och presenterat mötets innehåll och Sveriges prioriteringar. Arktiska rådets agenda domineras av miljöfrågor där områdets känsliga miljö skyddas. Sverige har tidigare inlett ett samarbete med sex andra länder som uppmärksammar problemen med klimatförändringar på kort sikt, där utsläppen av sot i det arktiska området är det största hotet. 

Läs dokumentet som föranledde diskussionerna om arktis här

Läs vår nyhet inför mötet här

/Eric Lundvall

06 Feb 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information