Utvärdering av makroregionala strategier

EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik samlar just nu in utvärderingar till en uppföljning av macroregionala strategier. Skicka in din utvärdering senast 18 januari 2013!

Resultatet av utvärderingen av EU:s macroregionala strategier, tilll exempel EU:s Östersjöstrategi, kommer att presenteras i juni 2013.

Utvärderingen skickas till REGIO-EU-BALTIC-SEA-STRATEGY@ec.europa.eu

Ladda ner utvärderingen här

För mer information, kontakta Mikael Janson

 

14 Jan 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information