Vad gjorde EU under 2012?

Rapporten General Report on the activities of the European beskriver EU:s åtgärder under 2012.

I rapporten beskrivs EU:s verksamhet under det gångna året och tar exempelvis upp åtgärder som EU vidtagit mot den ekonomiska krisen; vad EU gjort för att få fart på tillväxten och skapa och bevara arbetstillfällen.

Rapporten ges ut av kommissionen årligen sedan 2000 och finns tillgänglig på länken nedan.

Läs rapporten

/ Niklas Johansson 

13 Mar 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information