Världen i västerbotten

Under torsdagen den 24 januari anordnades en konferens på temat Världen i Västerbotten, i Folkets Hus i Umeå.  Med i programmet fanns bland annat Mikael Janson och Lars Wikman, båda från North Sweden.

Under temat rymdes diskussioner om Västerbottens engagemang i internationellt arbete och internationella projekt.  Konferensen behandlade även Västerbottens framtida arbete under den kommande programperioden som är under förhandling i EU. Konferensen gästades av flera talare som på olika sätt deltar i Västerbottens internationella engagemang. Just nu pågår förhandlingar i EU om den kommande budgeten för perioden 2014-2020, vars utfall kommer att påverka omfattningen och formen på projekten för internationellt samarbete. Med på konferensen fanns därför Mikael Janson och Lars Wikman från North Sweden och berättade om det rådande läget i förhandlingen om långtidsbudgeten och om möjligheterna till finansiering av forskning inom ramen för Horizon 2020, ramprogrammet för forskning och innovation under den kommande programperioden.

Bland talarna fanns exempelvis även Anna Pettersson, regiondirektör för Region Västerbotten som talade om vikten för regionen med engagemang för regional utveckling. Lisa Hörnström är senior forskare vid Nordregion och talade under seminariet om de vinster som finns med att delta i samarbete genom internationella projekt.

13-01-25_mikael_janson_vasterbottenivarlden_

Läs Region Västerbottens rapportering från konferensen 

/Niklas Johansson

25 Jan 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information