Varför ska jag bry mig om Europaparlamentsvalet 2014?

Organisationen European Policy Center (EPC) bjuder tillsammans med Europaparlamentet in till en tävling med Europaparlamentarikern Katarina Nevedalova som värld. De uppmanar unga medborgare att delta i projektet "Why should I care" som lyfter åsikter om Europaparlamentet och Europaparlamentsvalet.

Why should I care posterTävlingen syftar till att uppmärksamma det kommande europaparlamentsvalet 2014 och anledningar att rösta. Tävlingen vänder sig till unga mellan 16 och 30 år i EU och Kroatien. De välkomnar bidrag i olika kreativa former och föreslår t.ex. skrift, sång, målning eller dans. Instruktionerna för bidraget är väldigt öppna och de bjuder in allt som uttrycker en åsikt och Europaparlamentet, och om valet. De välkomnar både positiva och negativa åsikter samt förslag på åtgärder hur röstdeltagandet kan förbättras och hur parlamentet kan bli mer aktuellt för unga.

Deltagandet i tävlingen sker genom att fylla i formuläret som är länkat nedan och skicka det till angiven adress senast 11 april 2013, tillsammans med bidraget. 20 vinnare utses och får del av prisen som är en betald reda till Bryssel för att redovisa sina bidrag och utbyta idéer med beslutsfattare och andra unga européer.  

Läs mer om tävlingen och deltagandet

/ Niklas Johansson

02 Apr 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information