Websida för lokalt jämställdhetsarbete

Ett verktyg i form en webbplats ska underlätta för lokala myndigheter att förbättra sitt jämställdhetsarbete. Sidan ska underlätta för lokala myndigheter att skriva under initiativet och använda verktygen för sitt lokala utvecklingsarbete. Bakom projektet som omfattar hela Europa står Sveriges kommuner och landsting.

Den nya webbplatsen är främst till för att underlätta undertecknandet av namnunderskrifter till stöd för fortsatt arbete för jämställdhet. Sidan erbjuder även redskap för lokalt jämnställdhetsarbete. Sidan innehåller förslag på hur handlingsplaner kan utformas, lärande exempel från medlemstaterna samt möjligheten till samverkan och erfarenhetsutbyte.

Projektet bygger på att underlätta för lokala aktörer att bedriva jämställdhetsarbete genom ett fem stegs program; bli informerad, konsultera, få inspiration, prioritera och slutligen formulera en lokal handlingsplan.

Bakom sidan står de europeiska kommunförbundens organisation CEMR där Sveriges kommuner och landsting är medlemmar. Organisationen har en särskild mekanism för att bevaka arbetet med deklarationen, CEMR Observatory. Projektet finansieras av svenska regeringen via Sveriges kommuner och landsting program för hållbar jämställdhet. 

Läs om projektet 

/ Niklas Johansson

01 Mar 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information