WIPen

Andelen kvinnor i parlamenten världen över är väldigt låga. "Women in Parliaments Global Forum" (WIP) samlade ungefär 400 kvinnliga ledamöter från parlament från över 100 länder mellan den 27-29 november. Fokus låg på globala frågor utifrån kvinnliga politikers perspektiv samt möjligheterna till förändring genom kvinnligt ledarskap.

Den 28 november var det 120 år sedan nyazeeländska kvinnor blev de första kvinnorna i världen som fick rösta i ett nationellt val. Idag är mer än 50% av världens befolkning kvinnor men 80% av världens politiska representanter är män. Detta är ett bevis för den ojämställdhet som råder, enligt parlamentarikerna som medverkade i WIPen, och som nu kräver jämlik representation av män och kvinnor. Sverige har högst representation av kvinnor av alla EU länder med 44,7% kvinnliga riksdagsrepresentanter. Som jämförelse har Europaparlamentet 35,6% kvinnliga parlamentariker och sist kommer Ungern med 8,8% kvinnor i parlamentet.

Här är Europaparlamentets nyhet och statistik

Women in Parliaments Global Forum's hemsida 

/Jennie Larsson

11 Dec 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information