80 miljoner euro till SMEs inom IT

EU-kommissionen uppmanar nu små- och medelstora företag, entreprenörer och utvecklare att ansöka om de 80 miljoner euro som skall fördelas till över 1000 företag. FIWARE är en del av det så kallade ”Future Internet Public Private Partnership” som är ett initiativ inom offentlig-privat samverkan för utveckling av webbaserade teknologier. Projektet är också en del inom ”Startup Europe” som har för syfte att stimulera nyföretagende inom EU.

FIWARE Accelerator är ett projekt för att skapa en öppet, publik och fri arkitektur för programmering av applikationer och programvaror. Syftet är att skapa förutsättningar för programutvecklare, tjänsteleverantörer, entreprenörer och andra organisationer att utveckla produkter som tillgodoser utvecklarens krav men samtidigt är öppet och innovativt.

Läs mer om utlysningen

Läs mer om FIWARE-projektet

/Ludvig Cronqvist

22 Sep 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information