Återkoppling Open Days 2014

Open Days i Bryssel, som är något av det ”Regionala EU:s Almedalen” med hundratals olika evenemang och seminarier under 8-12 i oktober med fokus på regionala EU-relaterade frågor och till vilket tusentals regionala och nationella politiker och tjänsteman och andra reser för att delta på olika sätt i debatter och event.

Årets tema för Open Days 2014 var att ”växa tillsammans genom smarta investeringar för människor” med fokus på samordning av regionala strategier, bygga kapacitet för regional utveckling samt territoriell samverkan. Nu finns alla talarnas presentationer som deltog på Open Days tillgängliga.

North Sweden medverkan på Open Days
Under Open Days anordnade Umeå2014, genom North Sweden European Office, ett seminarium tillsammans med fyra andra tidigare och kommande kulturhuvudstäder inom nätverket för Europiska kulturhuvudstäder under rubriken ” Culture as a recipe for territorial cooperation & co-creation”. Du hittar information om talarna, presentationerna och om eventet här.

NSPA sido event under Open Days
Under årets upplaga av Open Days fans möjlighet att arrangera olika sidoevent i Bryssel i samband med veckan. North Sweden tillsammans med övriga regioner i NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) anordnade ett seminarium om smart specialisering i glest befolkade områden och om NSPA-nätverket som plattform för påverkansarbete i EU och engagemang i det europeiska innovationspartnerskapet för smarta städer och regioner (EIP). Ta del av presentationerna och information om eventet här.

Samtliga presentationer från Open Days

/Martha Bahta

22 Okt 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information