Är övre Norrland EU:s förebild i främjandet av mångfald?

Europarådet, som arbetar med att främja demokrati och mänskliga rättigheter, har tagit fram en ny strategi som bygger på mångfald ”Diversity Advantage” för att hantera allt mer heterogena samhällen. Strategin lyfter att mångfald kan ge konkurrensfördelar för företag, organisationer samt samhällen och är inte är ett hot. Att omfamna mångfald skall inte enbart användas i marknadsföringssyfte utan snarare ska vara en filosofi som präglar hela verksamheten.

I både forskning och praktisk verksamhet har det visat sig att företag, organisationer och samhällen kan vinna fördelar från diversifierade kunskaper, till exempel kan produktiviteten, kreativiteten och effektiviteten förbättras, som förknippas med mångfald. Dock är fördelarna med mångfald inte känt hos många europeiska politiker, företag eller i det civila samhället, utan betraktas mer som ett hot.

Anta utmaningen och bli EU:s förebild - beskriv hur Övre Norrland framgångsrik jobbar med mångfald
Med utmaningen ”Diversity Advantage Challenge” vill man skapa en medvetenhet i den offentliga och privata sektorn om de fördelar som finns med mångfald genom att erbjuda förebilder, till exempel organisationer, företag och samhällen, som har gynnats av att skapa innovativa produkter, service, idéer och initiativ utifrån mångfald. I utmaningen kan man tävla om bästa förebild genom att svara på en enkät där man beskriver hur man framgångsrik har människor med olika kulturella bakgrunder i utformningen av innovativa produkter, tjänster, politik, projekt och initiativ. Berättelserna ska illustrera hur det är möjligt att dra nytta av den kulturella mångfalden i företag, organisationer och samhällen.

Intressenter, såsom lokala myndigheter, företag, media eller det civila samhällets organisationer, över hela världen uppmuntras att dela sina versioner genom att svara på en enkät och skicka den till diversity.challenge@coe.int senast den 31 oktober 2014.

Läs mer om ”Diversity Advantage” och utmaningen på Europarådets hemsida

För att komma till enkäten

/Erica Rönnqvist

23 Sep 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information