Aktuella samråd (1)

Samråd är din chans att påverka och tycka till om EU:s aktuella politik mellan europaparlamentsvalen. Du har nu chansen att lämna in dina åsikter i tre mycket viktiga samråd om gruvdrift till havs, harmonisering av metoder för klimatavtryck i transportsektorn samt finansieringsprogram för hållbara och effektiva godstransporter. Alla EU:s medborgare samt relevanta aktörer har möjlighet att delta i samråden.

Hållbara och effektiva godstransporter

EU-kommissionen har utlyst ett öppet samråd i syfte att få in information om hur ett nytt finansieringsprogram inom godstrafiksektorn kan utformas för att uppnå mål för innovativa och hållbara godstransporter inom TEN-T och CEF. Erfarenheter från Marco Polo-programmet eftersöks, samt även vilka behov som finns för ett nytt finansieringsprogram.

Läs mer

Delta senast den 2 april

Tyck till om standardisering av klimatavtryck i transportsektorn

Det finns idag många initiativ både på EU- och global nivå för att identifiera klimatavtryck inom transportsektorn. Befintliga verktyg visar många skillnader och inkonsekvenser vid mätning av klimatavtryck och en enhetlig definition saknas. EU-kommissionen vill därför konsultera aktörer om standardisering och harmonisering av definition av klimatavtryck vid gods- och passagerartransporter. Samrådet pågår mellan 21 mars och 13 juni 2014.

Läs mer

Delta senast 13 juni

Samråd om gruvdrift till havs

EU-kommissionens avdelning för maritima och fiskefrågor har öppnat ett samråd kring gruvdrift till havs med anledning av den ökade kunskapen om undervattenteknologi och betydelsen för en hållbar tillgång till råmaterial för industrin. Gruvdriften till havs beräknas öka kraftigt Samrådet pågår mellan 17:e mars och 16:e juni 2014.

Läs mer

Delta senast 16 juni

För fler samråd hos EU-kommissionen

/Jessica Wikström

 

26 Mar 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information