Ansök om att bli mellanhandsorganisation inom programmet Erasmus for Young Entrepreneurs

EU:s program Erasmus for Young Entrepreneurs har som övergripande målsättning att stärka europeiska småföretags internationella kontakter och konkurrenskraft. Den aktuella ansökningsomgången riktar sig till aktörer som vill verka som mellanhandsorganisationer för att hantera Erasmus for Young Entrepreneurs lokalt eller regionalt. 

Mellanhandsorganisationernas roll i programmet är främst att rekrytera och assistera de entreprenörer som deltar i programmet. Alla utvalda mellanhandsorganisationer kommer att samarbeta med andra mellanhandsorganisationer i EU för att bidra till att företagare kan komma ut i Europa och vidga sitt nätverk.

Praktisk information
I Sverige är ansvarig svensk myndighet för programmet Tillväxtverket, och mer information om utlysningen finns på verkets hemsida.

För att delta i den aktuella ansökningsomgången, besök EU-kommissionens webbplats för mer information och instruktioner. Sista ansökningsdag är den 17 juli 2014.

Bakgrund: Vad är Erasmus for Young Entrepreneurs?
Erasmus for Young entrepreneurs är det europeiska utbytesprogrammet för unga företagare. Åldern för dem som vill delta i programmet är dock oväsentlig, med unga företagare menas personer som är i uppstartningsskedet eller nyligen startat ett företag och vill utveckla sin verksamhet. De som kan ansöka om att delta i projektet är nya företagare, vilket per definition innebär företagare som kommit långt i planeringen av att starta eget, eller nya företagare som drivit sitt företag i max tre år.

Genom att delta i det europeiska utbytesprogrammet för företagare kan kunskaper som behövs för att på ett framgångsrikt sätt starta och driva litet eller medelstort företag i Europa tillgodoses. Konceptet går ut på att nya företagare samlas och utbyter kunskaper och affärsidéer med erfarna företagare, vanligtvis under en period på en till sex månader. För den nya företagararen kan utbytet resultera i exempelvis kompetenshöjning, ett utvidgat professionellt nätverk samt tillträde till nya marknader. 

Läs mer om programmet på den svenska webbplatsen för Erasmus for Young entrepreneurs.

/Åsa Fors

03 Jun 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information