Arbetspla hälsoprogram 2014

Totalt investeras 54,5 miljoner euro inom ramen för EU:s hälsoprogram Hälsa för tillväxt under 2014. Arbetsplanen, som innehåller prioriteringar för 2014 antogs av EU-kommissionen den 26 maj.

Ett axplock av de prioriteringar som gjorts inom programmet berör projekt inom kroniska sjukdomar, framtagning av statistisk data inom området för läkemedelsprissättning, hållbar hälsokontroll och rapporteringssystem samt förebyggande åtgärder mot vårdrelaterade infektioner och stöd till eHälsa-nätverk,

Programmet Hälsa för till växt antogs tidigare under 2014 och innehåller följande tematiska prioriteringar:

1. Främjande av hälsa och en hälsosam livsstil, motverkandet av sjukdomar.
2. Skydd av medborgare mot alvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan.
3. Bidragandet till en innovativ, effektiv och hållbar hälsosektor.
4. Främja tillgången till bättre och säkrare vård för medborgarna.

Vill du veta mer om EU:s hälsoprogram?

Folkhälsomyndigheten är svensk nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram och kan svara på eventuella frågor.

Läs vilka specifika prioriteringar som finns inom ditt område i arbetsplanen för 2014.

Läs mer om EU:s hälsoprogram på EU-kommissionens hemsida.

Ta del av aktuella ansökningsomgångar

/Jessica Wikström 

Totalt investeras 54,5 miljoner euro inom ramen för EU:s hälsoprogram Hälsa för tillväxt under 2014. Arbetsplanen, som innehåller prioriteringar för 2014 antogs av EU-kommissionen den 26 maj.
Ett axplock av de prioriteringar som gjorts inom programmet berör projekt inom kroniska sjukdomar, framtagning av statistisk data inom området för läkemedelsprissättning, hållbar hälsokontroll och rapporteringssystem samt förebyggande åtgärder mot vårdrelaterade infektioner och stöd till eHälsa-nätverk, 
Programmet Hälsa för till växt antogs tidigare under 2014 och innehåller följande tematiska prioriteringar:
1. Främjande av hälsa och en hälsosam livsstil, motverkandet av sjukdomar.
2. Skydd av medborgare mot alvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan.
3. Bidragandet till en innovativ, effektiv och hållbar hälsosektor.
4. Främja tillgången till bättre och säkrare vård för medborgarna.
Vill du veta mer om EU:s hälsoprogram?
Folkhälsomyndigheten är svensk nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram och kan svara på eventuella frågor
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/internationellt/eus-halsoprogram-2014-2020/ 
Läs vilka specifika prioriteringar som finns inom ditt område i arbetsplanen för 2014 http://ec.europa.eu/health/programme/events/adoption_workplan_2014_en.htm 
Läs mer om EU:s hälsoprogram på EU-kommissionens hemsida. http://ec.europa.eu/health/programme/events/adoption_workplan_2014_en.htm 

 

 

13 Jun 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information