CPMR BSC Luleå

Den 7-8 maj stod Norrbotten värd för CPMR Östersjökommissionens generalförsamling samt anslutande konferens med arktisk tema.

Luleå och Norrbotten stod värd för CPMR BSC (samarbetsorganisationen för perifera och maritima regioner i EU) Östersjökommissionens generalförsamling samt anslutande konferens om Arktisk, Barents och Östersjön. Jens Sundström, NLL, som varit ordförande för BSC de senaste 2 åren, lämnade vid mötet över ordförandeklubban till Jari Sainio från Helsingfors. Jens fortsätter nu sitt engagemang i Östersjökommissionen som vicepresident. 

Jens&Jarifinal

Jens Sundström och Jari Sainio

Mötet samlade ett 50-tal politiker och tjänstemän från berörda regioner i länderna kring Östersjön, samt huvudtalare från Europaparlamentet, Nordiska rådet och Nordregio i samtal om makroregionala strategier och flernivåstyre, samt EUs Arktiska strategi och dess koppling och betydelse för Östersjöregionen.

Fernando2

Fernando Garces de Los Fayos

Fernando Garces de Los Fayos, arktisk samordnare inom Europaparlamentet och tidigare på Europeiska kommissionen som expert på Arktis, redovisade EU:s perspektiv. Vad är EU:s intresse i Arktis? Det mesta, som en av världens största "användare" av Arktis från medlemsländernas sida och genom Sverige och Finland en geografisk del av Arktis. Hur skall de ekonomiska intressena balanseras med långsiktigt hållbar utveckling, är tusenmiljonereurofrågan som behöver diskuteras av alla, avslutade han.

Läs mer om konferensen på Norrbottens läns landsting

/Mona Mansour

 

21 Maj 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information