Design Days 2014


North Sweden är i år medarrangör för EU Design Days på Microsoft Innovation Center i Bryssel den 24-26 september. Det är tredje året för Design Days som blivit en viktig mötesplats för regionala aktörer inom design, att mötas och träffa företrädare från industrin och förstås därtill EU-kommissionen och andra aktörer inom EU med betydelse för EU:s arbete med och satsningar på design och kreativa näringar som tillväxtbranscher för Europa.

Fokus på kreativa näringar och design i EU
Kreativa näringar med sina många små företag är ett prioriterat område för EU och allt mer dyker också design upp i EU:s texter som särskilt viktigt för Europas förmåga att skapa en unik Europeisk global konkurrenskraft. Till Design Days kommer aktörer från hela Europa och även internationellt såsom representanter från Kapstaden i Sydafrika som i år är utsedd till världsdesignhuvudstad. I år är Design Days också samtidigt med Brussels Design September som är ett årligt evenemang med designaktiviteter runtom i hela Bryssel.

Påverkan genom regionala forskningsnätverket ERRIN
Design Days arrangeras av arbetsgruppen för design och kreativa näringar inom det regionala nätverket för forskningsfrågor, ERRIN, som North Sweden är medlem i för att på EU-nivå etablera kanaler till EU och andra regioner i för Norr- och Västerbotten relevanta forskningsfrågor. Med kopplingen till bland annat kulturhuvudstadsåret Umeå2014 och regionala satsningar på kreativa näringar är design och kreativa näringar förstås särskilt intressant i år.

Genom medverkan i ERRIN och Design Days har North Sweden exempelvis givits möjlighet att bidra till EU:s kommande arbetsprogram för forskningsutlysningar inom design och kreativa näringar. Eftersom det pågår en kamp mellan en mer traditionell industriell syn respektive fokus på kreativa näringars betydelse för Europa också för industriell utveckling inom ramen för det omfattande arbete som pågår från EU:s sida för att revitalisera Europa industriella arv, är det av vikt för även våra regioner att bevaka det som sker.

Läs mer på följande länk där program och registrering med mera kommer att läggas upp

För mer information kontakta Mikael Janson.

 

02 Jul 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information