Diskutera regioners roll i social inkludering i Stockholm

Kom med dina synpunkter och ta tillfället att lära dig mer om hur olika urbana regioner arbetar för social inkludering i Europa.

EU-kommissionens departement för regionala frågor (DG Regio) har nyligen publicerat en rapport om främjandet av flernivåstyre inom ramen för Europa 2020. De bjuder därför in till två möten där rapporten presenteras - ett i Milano och ett i Stockholm.

Mötet i Stockholm, 1-2 april, kommer beröra social inkludering i urbana områden. Syftet är att dela och diskutera olika erfarenheter om policyarbete utifrån studien och Europa2020-målen. Fokus kommer att ligga på hur regioner genom social inkludering kan minska fattigdom och socio-ekonomiska skillnader.

Kontakta Frank.holstein@spatialforesight.eu om du är intresserad av att delta på någon av sammankomsterna.

Läs studien

/Jessica Wikström

07 Feb 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information