Du väljer vem som ska bestämma i Europa!

Europaparlamentet inrättades 1952, och har gått från att vare en rådgörande församling till att idag ha medbestämmanderätt i nästan alla frågor som beslutas om på EU-nivå. Europaparlamentet är också EU:s enda direktvalda institution och representerar en befolkning på över 500 miljoner människor i 28 länder. Den 25 maj ska det svenska folket utse sina 20 europaparlamentariker, och precis som i riksdagsvalet finns även möjlighet att förtidsrösta i detta val.

Europaparlamentet beslutar om europeiska lagar som påverkar dig på i stort sätt alla områden. I och med att Lissabonfördraget undertecknades 2007, utökades Europaparlamentets lagstiftande makt och parlamentet har numer rätt att rösta om bland annat EU:s budget, och har därför inflytande när det kommer till hur unionens pengar fördelas. Då en stor del av budgeten utgörs av de fonder och program som medlemsstaterna kan söka pengar till projekt för, är Europaparlamentets roll som medbestämmare av budgeten av stor vikt för exempelvis norra Sverige.

Idag består parlamentet av sju politiska grupper som representerar mer än 160 nationella partier. Sverige har 20 svenska representanter i Europaparlamentet, som väljs ur en gemensam valkrets av de svenska väljarna. Valet äger rum vart femte år, och 2009 röstade nära 43 procent av EU:s befolkning i valet, i Sverige låg valdeltagandet på 45,53 procent. Den 25 maj äger valet rum i Sverige, men idag den 7 maj öppnar förtidsröstningen som kan göras fram till valdagen.

Mer information om Europaparlamentsvalet i Sverige

Rösta i din vallokal på valdagen

Förtidsrösta 7-25 maj i en röstningslokal i valfri kommun

Vallokaler o Västerbotten och Norrbotten

SKL:s information om hur Europaparlamentsvalet påverkar kommuner, landsting och regioner

Europaparlamentets svenska webbplats

/Åsa Fors

07 Maj 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information